Kesuburan tanah dapat di tentukan melalui warna

tanah jelekk

 

Kesuburan tanah dapat di tentukan melalui warna

Kesuburan tanah sangatlah penting , apalagi bagi petani dan pemerintahan . Karena kesuburan tanah dapat menentukan tanaman apa yang pas untuk media tanah tersebut agar tetap ada penghijauan . seperti yang sudah kita ketahui , karena kurangnya penghijauan dan banyaknya polusi banyak mengakibatkan berbagai dampak negatif , maka dari itu saya akan menjelaskan disini berbagai tipe tanah , agar tetap  menjadi media penghijauan tanpa ada alasan .

Kita memang tidak dapat mengetahui jenis tanah secara pasti. Sebab, untuk itu diperlukan keterangan mengenai struktur, kemasaman, horison, dan keadaan air tanah. Kadang-kadang ditambah lagi keterangan ada tidaknya padatan mangan besi.

Kesuburan tanah dapat di tentukan melalui warna

tanah bagus

Menurut Iwan, warna tanah lebih mudah dipakai untuk menduga tingkat kesuburannya. Secara tidak langsung, warna tersirat sebagai indikator kandungan bahan organik, tingkat perkembangan tanah, kadar, dan kedalaman air tanah. Selain itu warna juga menunjukkan keadaan drainase dan aerasi yang berhubungan dengan proses oksidasi dan pencucian hara.

Secara umum tanah yang berwarna kelabu hitam dapat diduga tergolong jenis grumusol atau andosol. Sedang yang berwarna merah-cokelat-kuning, mungkin tanah podsolik merah kuning, laterit, latosol, atau mediteran. Secara alamiah, tanah grumusol baik untuk bertanam padi. Tanaman sayuran lebih cocok di tanah andosol sedangkan tanah masam, seperti podsolik merah-kuning atau latosol, lebih sesuai untuk tanaman karet atau teh.

Warna kelam umumnya menunjukkan tingginya kadar bahan organik. Jika warna aslinya merah, bahan organik akan menyebabkan warnanya menjadi merah kelam. Drainase dan aerasi tanah yang berwarna kelam sangat baik. Kandungan unsur hara umumnya tinggi sehingga sangat cocok untuk budidaya tanaman hias, buah, dan sayuran.

kesuburan tanah dan pemupukan, kesuburan tanah adalah, kesuburan tanah pdf, kesuburan tanah indonesia
Tanah putih miskin bahan organik dan unsur hara. Hindarkan untuk budidaya tanaman

Menurut Ir. Daryono Watiman, staf pengajar di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, tanah yang berwarna merah drainase dan aerasinya baik, tetapi kandungan bahan organiknya rendah. Tingkat perkembangan tanah umumnya sudah lanjut sehingga tinggal mineral berat dan tahan lapuk yang tersisa, misalnya besi. Umumnya kedalaman air pada tanah merah termasuk dalam.

Tanah yang berwarna kuning sifatnya menyerupai tanah merah. Bedanya, jika warnanya cenderung kuning muda berarti banyak mengandung feri, ion besi yang bilangan oksidasinya 3+.

Tanah yang warnanya kelabu drainase dan aerasinya jelek, sehingga penguraian bahan organik berlangsung lambat. Partikel penyusunnya didominasi oleh kuarsa, kaolin atau mineral liat. Kandungan unsur mangan, aluminium, dan magnesium biasanya tinggi, sehingga bersifat racun bagi tanaman. Tanaman sayuran kebanyakan sangat peka terhadap kelebihan unsur-unsur ini.

Kadang-kadang ditemukan juga tanah yang berwarna putih. Jika bukan karena kandungan kapurnya tinggi, kemungkinan besar kandungan unsur liatnya yang tinggi. Mudah dipastikan tanah ini miskin bahan organik. Drainase dan aerasinya juga buruk. Hindarkan pemakaian tanah yang berwarna putih untuk budidaya tanaman.

Berbagai alat modern yang saat ini sudah membantu pengecekan tipe tanah , seperti ph meter tanah , kadar air tanah , dan lain sebagainya . Mari kita lakukan penghijauan , untuk kehidupan anak cucu kelak .